تبلیغات
اذکار و جملات ناب - مطالب خرداد 1393

درباره سایت

بایگانی

نویسندگان

پیوندها

تصاویر برگزیده

آمار بازدید

  • بازدید کل:

  • بازدید امروز:

  • بازدید دیروز:

  • بازدید ماه قبل:

  • بازدید این ماه:

  • تعداد مطالب:

  • نویسندگان:

ذکر جهت پیدا شدن صفات ملکی در فرد

السُّبّوُحُ : یعنی پاك و پاكیزه از نقایص و آنچه كه لایق خداوندی نباشد . فعولست برای مبالغه و در اوزان عربی هیچ اسمی  بر وزن فُعّول بضم فا و تشدید عین نیامده است سوای این اسم و اسم قُدّوس ، و هر دو در معنی  مماثلند . جهت خالص شدن از معایب مداومتش مفید است . هر کس این اسم را بر نان نویسد و بعد از نماز جمعه آنرا بخورد

اما عدد این اسم شریف به صورت زیر است :
عدد صغیر :4              عدد وسط:13                  عدد کبیر:76

ذکر جهت کسب عزت و ارزش


الجَلیلُ : بزرگوار ، مأخوذ از جلال و عظمت و شأن است به نحوی كه هر بزرگی نزد او کوچک و هر مهمی نزد او حقیر می باشد . برای یافتن جاه و منصب عالی و بزرگی و حشمت نزد مردم مداومت آن مجرّب است . درخبر است که هر کس بسیار «یا جَلیلُ» بگوید هر کسی او را ببیند وی را توجه و تعظیم نماید و چون به مشک نویسد و بخورد بزرگ خلایق گردد و نزد ایشان عزیز قرار گیرد .

واما عدد این ذکر شریف به صورت زیر است:

عددصغیر :1       عدد وسط :10              عددکبیر :73